วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันในระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่น

๒. ส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่วิทยาการและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

๓. ส่งเสริมสวัสดิการและการศึกษาของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

๔. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การ การกศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๕. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

สำนักงาน

ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๗๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์ : 053-620372 | อีเมล : info@alumni-anubanmhs.org

เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันในระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่น

ที่ตั้ง

ถนน ขุนลุมประพาส ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทร : 053 620 372

อีเมล : info@alumni-anubanmhs.org

ติดตามข่าวสาร